Vážíme si vašeho soukromí Soubory cookie používáme ke zlepšení vašeho zážitku z procházení, poskytování přizpůsobených reklam nebo obsahu a analýzu naší návštěvnosti. Klepnutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.

Přizpůsobit Přijmout vše
Přizpůsobte preference souhlasu
x
Používáme soubory cookies, abychom vám pomohli efektivně se pohybovat a provádět určité funkce. Níže naleznete podrobné informace o všech souborech cookie v každé kategorii souhlasu.

Zobrazit více
Soubory cookie, které jsou kategorizovány jako „Nezbytné“, jsou uloženy ve vašem prohlížeči, protože jsou nezbytné pro umožnění základních funkcí stránky.

Používáme také soubory cookie třetích stran, které nám pomáhají analyzovat, jak používáte tuto webovou stránku, ukládat vaše preference a poskytovat obsah a reklamy, které jsou pro vás relevantní. Tyto soubory cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči pouze s vaším předchozím souhlasem.

Můžete povolit nebo zakázat některé nebo všechny tyto soubory cookie, ale zakázání některých z nich může ovlivnit váš zážitek z procházení.

Více informací o cookies naleznete v sekci Ochrana osobních údajů.

Zobrazit méně
Nezbytné cookies Některé cookies jsou potřebné k zajištění základních funkcí. Bez těchto souborů cookie nebude web fungovat správně a jsou ve výchozím nastavení povoleny a nelze je deaktivovat.
Preferenční cookies Preferenční cookies umožňují webové stránce pamatovat si informace pro přizpůsobení toho, jak webová stránka vypadá nebo se chová pro každého uživatele. Může to zahrnovat uložení vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají zlepšovat naši webovou stránku shromažďováním a hlášením informací o jejím použití.
Marketingové cookies Marketingové cookies se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, aby vydavatelé mohli zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.
Uložit mé předvolby Přijmout vše

Ochrana osobních údajů

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť Martin Šmotlák, Zvěřinova 3446/3, 13000 Praha 3 – Strašice, IČ: 19640391, DIČ: CZ686333959, zastúpená Martin Šmotlák – konateľ, kontaktné údaje: email majitel@elmarcolor.sk, telefónne číslo +421908746566 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Martin Šmotlák
Sídlo: Zvěřinova 3446/3, 13000 Praha 3 – Strašice
IČO: 419640391
DIČ: CZ686333959
Zastúpený: Martin Šmotlák – konateľ
Kontaktné údaje: email majitel@elmarcolor.sk, telefónne číslo +421908746566

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov

Účel:   uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a prevádzkovateľ je taktiež v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

Účel:   zasielanie notifikácií, noviniek a pod.

Právny základ:

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3. Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Webhostingová spoločnosť:
Obchodné meno: Websupport, s.r.o.
Sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
IČO: 36421928
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR okresný súd Bratislava 1, odd.sro, vl.63270/B
Zastúpený: Pavel Stano, štatutár

Online marketingová spoločnosť:
Obchodné meno: SmartLink, s.r.o.
Sídlo: Dolné Rudiny 2956/3 010 01 Žilina
IČO: 47572931
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR okresný súd Žilina, odd.sro, vl.61498/L
Zastúpený: Ing. Pavol Provazník, štatutár

Prepravná spoločnosť:
Obchodné meno: TOPTRANS, KAMEX SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín
IČO: 35890860
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR okresný súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.17511/R
Zastúpený: František Kuba – konateľ, Jaroslav Štastný – konateľ

Prepravná spoločnosť:
Obchodné meno: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
IČO: 36624942
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR okresný súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.9084/S
Zastúpený: Rico Ralph Hermann Back – konateľ, Gergely Farkas – konateľ

Externý účtovník:
Obchodné meno: RECKON s.r.o.
Sídlo: 958 43 Nedanovce 2
IČO: 35962259
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR okresného súdu Trenčín, oddiel sro, zápis 19438/R
Zastúpený: Ing. Róbert Bezák – konateľ

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:
daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany), prípadne až pokiaľ nie je možné uplatniť práva a povinnosti v premlčacej lehote stanovenej zákonom; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu majitel@elmarcolor.sk, telefónne číslo +421908746566, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa- ELMAR Color s.r.o., 958 52 Žabokreky nad Nitrou 322. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Informovaný súhlas na marketingové účely

Spoločnosť ELMAR Color s.r.o., sídlo: 958 52 Žabokreky nad Nitrou 322, IČO: 48 207 535, zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 31764/R, zastúpená Martin Šmotlák – konateľ, kontaktné údaje: email majitel@elmarcolor.sk, telefónne číslo +421908746566 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ: ELMAR Color s.r.o., sídlo: 958 52 Žabokreky nad Nitrou 322, IČO: 48 207 535, zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 31764/R, zastúpená Martin Šmotlák – konateľ, kontaktné údaje: email majitel@elmarcolor.sk, telefónne číslo +421908746566.

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov

Účel:   Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk
Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Webhostingová spoločnosť:
Obchodné meno: Websupport, s.r.o.
Sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
IČO: 36421928
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR okresný súd Bratislava 1, odd.sro, vl.63270/B
Zastúpený: Pavel Stano, štatutár

Online marketingová spoločnosť:
Obchodné meno: SmartLink, s.r.o.
Sídlo: Dolné Rudiny 2956/3 010 01 Žilina
IČO: 47572931
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR okresný súd Žilina, odd.sro, vl.61498/L
Zastúpený: Ing. Pavol Provazník, štatutár

4. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu majitel@elmarcolor.sk, telefónne číslo +421908746566, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa ELMAR Color s.r.o., sídlo: 958 52 Žabokreky nad Nitrou 322. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Za účelom zasielania marketingových notifikácii a pod., prevádzkovateľ spracúva emailovú adresu prostredníctvom spoločnosti v tretej krajine, ktorá disponuje rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov.

Touto spoločnosťou je spoločnosť s názvom: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (prevádzkovateľ MailChimp.com)

Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že treťou krajinou, zaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov je krajina, ktorú Európska komisia označila týmto statusom vo svojom rozhodnutí. Takouto krajinou sú Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield):

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany

Spoločnosť The Rocket Science Group, LLC je spoločnosť certifikované v režime Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Prenosom emailovej adresy spoločnosti The Rocket Science Group, LLC do tretej krajiny nedochádza k ohrozeniu práv dotknutej osoby.